ฉันได้กดปุ่มตรงกลาง แต่เข็มนาฬิกาแค่หมุนรอบเดียวแล้วจากนั้นก็หยุดหมุน เกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้น?

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น