ทำไมหน้าจอสัมผัสของฉันจึงไม่ตอบสนองต่อการแตะเมื่ออยู่ในน้ำ?

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น