ปล่อยให้นาฬิกาอัจฉริยะใช้แบตเตอรี่จนหมดอย่างสิ้นเชิง ชาร์จนาฬิกาอัจฉริยะของคุณจนกระทั่งหน้าจอระบุว่าการชาร์จเสร็จสิ้นแล้ว หลังจากนาฬิกามีแบตเตอรี่ 100% กดปุ่มเปิดปิดจนกระทั่งอุปกรณ์รีสตาร์ท

ติดตาม

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น